De Kerk

Uit Tribalwars Wiki NL
(Doorverwezen vanaf Geloof)
Naar navigatie springen

Oorspronkelijke informatie van Masterslayer00: hier

De kerk is een onderdeel dat in het spel is gekomen met update 5.0. De kerk helpt de religieuze bewoners uit de dorpen rondom het dorp waar de kerk gesitueerd staat. Bewoners niet onder invloed van de kerk zullen slechts aan de helft van hun kracht vechten. Elk dorp mag maar 1 kerk hebben.

De Eerste kerk kan, in tegenstelling tot de andere kerken, niet worden vernietigd door katapulten. De andere kerken hebben, in tegenstelling tot andere gebouwen met hetzelfde level, een sterkere verdediging tegen katapulten.

Zodra je meerdere dorpen bezit kan je ook meerdere kerken bouwen. Het uitbouwen van een kerk is echter duur en eist veel boerderijplaatsen op. Het tactisch plaatsen van kerken is dus een must! Hoe hoger het level van een kerk, hoe hoger diens radius.

In het dorpsoverzicht kan je nagaan of dat dorp onder invloed van een kerk staat, en hoeveel kerken dit dorp beïnvloeden (hoe hoger het nummer hoe meer kerken invloed uitoefenen op dit dorp). Bij je kaart heb je de optie om de radius zichtbaar te maken, dit wordt aangeduid met de blauwe cirkel, die vervolgens verschijnt.

De eerste kerk

Ekerk.png


De eerste kerk is uniek en kan alleen maar gebouwd worden in één dorp en alleen als er in geen enkel dorp normale kerken zijn gebouwd. Zonder de kerk zullen de troepen in de dorpen die normaal beïnvloed zijn door een kerk slechter vechten.

In je eerste dorp krijg je reeds een gratis kerk. Deze kerk is een speciale kerk: De radius is groter in vergelijking met de andere kerken, de grootte van deze radius - in je eerste dorp - kan echter niet worden vergroot. Wanneer je het dorp met jouw beginkerk verliest, kan je deze in een ander willekeurig dorp terug heropbouwen tegen een lagere prijs.

De eerste kerk kost Hout small.png 160 Leem small.png 200 Ijzer small.png 50 en zal Boer small.png 5 / Boer small.png 5 opeisen. Het maximum level is 1 en de radius is 6.

Weetjes over de eerste kerk:

 • Bij hoofdgebouw level 15 is deze kerk af te breken. (voor zolang je geen andere kerken hebt op je account)
 • Als het dorp wordt overgenomen is deze kerk vernietigd.
 • Troepen kunnen slechts onder invloed zijn van één kerk. 2 kerken hebben geen bijkomende invloed.
 • Als je geen kerk hebt kun je de 1e kerk in elk gewenst dorp bouwen en later weer verder uitbouwen naar level 1, 2 en 3 (alleen in je eerste dorp kun je die niet uitbouwen)

De gewone kerk

Kerk1-3.png


De gewone kerk kan in ieder dorp gebouwd worden (buiten het startdorp) en is op vlak van geloof gelijkaardig aan de eerste kerk. Het enige verschil is dat deze kerk veel meer kost en ook een zeer groot deel van het dorp zijn boerderijruimte in beslag neemt. Een gewone kerk kan uitgebouwd worden tot maximum level 3 met als voorwaarde dat er een hoofdgebouw van level 5 en een boerderij van level 5 is gebouwd.

 • Het is onnodig een dorp onder invloed van meerdere kerken te laten vallen: bijkomende kerken zorgen voor geen extra bonus van de gevechtskracht.
 • Jouw troepen kunnen enkel worden beïnvloed door kerken die jijzelf bezit. Kerken van bondgenoten of stamgenoten hebben geen effect op jouw troepen.
 • Wanneer je een speler ondersteunt worden de troepen beïnvloed door de kerken van de ondersteunde speler.
 • Wanneer je een dorp aanvalt, en het dorp van oorsprong ligt binnen de radius van de kerk, zullen de troepen de geloofsbonus krijgen. Of het doeldorp zelf in de radius van een kerk ligt maakt niet uit.


Benodigde Gebouwen
Hoofdgebouw (Level 5) Boerderij (Level 5)
Level Hout Leem Ijzer Arbeiders Arbeiders Totaal Radius
1 Hout small.png 16.000 Leem small.png 20.000 Ijzer small.png 5.000 Boer small.png 5000 Boer small.png 5000 4
2 Hout small.png 20.160 Leem small.png 25.600 Ijzer small.png 6.300 Boer small.png 2750 Boer small.png 7750 6
3 Hout small.png 25.402 Leem small.png 32.768 Ijzer small.png 7.938 Boer small.png 4263 Boer small.png 12013 8

Vechten met de kerk

De kerk vormt een essentieel onderdeel van het gevechtsysteem. Vechten zonder geloof levert namelijk een nadeel op. Dit nadeel is enkel van kracht als de troepen vechten met geloof 0. Geloof 1 wilt zeggen dat ze gelovig zijn, geloof 0 wilt logischerwijze zeggen dat ze zonder geloof vechten.

Het geloofsysteem is gelijkaardig met het technologiesysteem van o.a. wereld 1, 3, 5 en 10. Hieronder enkele situaties om de werking van het geloof te illustreren:
Aanval:

 • Vanuit dorp in geloofsradius: Een aanval verstuurd vanuit een dorp in de geloofradius zal altijd vechten met geloof, als ze nu een dorp aanvallen binnen de radius of buiten de radius.
 • Vanuit een dorp buiten de geloofsradius: Een aanval die gestuurd wordt vanuit een dorp dat buiten de radius is gelegen zal altijd ongelovig vechten. Ook als het doelwit wel in de radius ligt.


Ondersteuning
Bij ondersteuning geldt niet de radius van de speler die ondersteunt, maar die van de speler die ondersteund wordt.

 • Als een dorp ondersteund wordt en dat dorp ligt binnen de radius van de speler die jij ondersteunt zullen de troepen gelovig vechten.
 • Als een dorp ondersteund wordt en dat dorp ligt buiten de radius van de speler die jij ondersteunt zullen de troepen ongelovig vechten.

Bijkomstige situaties:

 • Als een dorp ondersteund wordt dat in uw radius ligt, maar buiten die van de ondersteunde speler vechten de troepen ongelovig.
 • Als een dorp ondersteund wordt dat buiten uw radius ligt en buiten die van de ondersteunde speler vechten de troepen ongelovig.

Een simpel voorbeeldje:

Bijlstrijder

Gevechtsterkte

 • Aanvalssterkte 20 | 50% ongelovig
 • Verdediging tegen infanterie 5 | 50% ongelovig
 • Verdediging tegen cavalerie 2,5 | 50% ongelovig
 • Verdediging tegen boogschutters 5 | 50% ongelovig


Bijlstrijder
Gevechtsterkte

 • Aanvalssterkte 40 | 100% gelovig
 • Verdediging tegen infanterie 10 | 100% gelovig
 • Verdediging tegen cavalerie 5 | 100% gelovig
 • Verdediging tegen boogschutters 10 | 100% gelovig

Vernietigen van de kerk

Alle kerken kunnen vernietigd worden door ze af te breken (hoofdgebouw level 15 is hiervoor nodig). Het is echter ook mogelijk een kerk van een tegenstander te vernietigen om zo het geloof uit te schakelen. Enkele handige weetjes hiervoor zijn:

 • Kerken kunnen aangevallen worden door katapulten, er zijn echter aanzienlijk meer katapulten nodig om een kerk een level te doen dalen. Reken op ongeveer 400 voor het vernietigen van een kerk van level 1, ongeveer 165 voor het verminderen van level 2 naar level 1 en ongeveer 125 om de kerk van level 3 naar level 2 te brengen. In totaal dus ongeveer 600 katapulten om drie levels af te breken. Deze aantallen zijn gerekend op een leeg dorp, zonder muur en zonder geluk of bonus!
 • Als een dorp met een kerk wordt geëdeld zal de kerk automatisch vernietigd worden.
 • De eerste kerk is aanvalbaar, maar kan niet vernietigd worden.
 • Je kan de eerste kerk afbreken, maar dit is enkel mogelijk als je nog geen andere kerken hebt."

De radius

De radius oftewel geloofsradius beslaat de oppervlakte waarbinnen uw troepen gelovig zijn. Binnen deze radius zijn uw troepen dus onder invloed van de kerk. Bij een eerste kerk is de radius niet uit te breiden. Deze kerk is goedkoop, maar slechts eenmalig te bouwen en bij verlies van dat dorp is deze verloren (tenzij men herstart). Een gewone kerk kan uitgebouwd worden zodat de radius groter wordt. Dit zal echter veel bevolking en grondstoffen kosten. Denk dus goed na waar de kerk wordt geplaatst, want dit is een belangrijk strategisch gebouw in het spel!

Areaofinfluence.png

De radius heeft als straal de overeenkomstige waarde uitgedrukt in coördinaten (dus bij level 1 is dat 4, bij level 2 is dat 6 en bij level 3 is de radius 8).