-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaande richtlijnen schetsen een duidelijk beeld over de voorwaarden waaraan een wereld moet voldoen om in aanmerking te komen voor een edelhalvering. Bij zo'n halvering wordt de kostprijs van de goudmunten of pakketjes verlaagd, waardoor het produceren van een edelman uiteindelijk goedkoper wordt.

Werelden waarbij vanaf het begin aangekondigd is dat de instellingen niet zouden wijzigen, volgen deze richtlijnen niet.

Daling tot 1/2 (50%) van de originele prijs

Deze instelling zal doorgevoerd worden van zodra er minder dan 1.000 spelers op een wereld spelen. Elke maand zullen we dit voor alle werelden controleren en zal elke betroffen wereld een stemming krijgen. Indien minimum 2/3 van de spelers voor een halvering stemt (66%) zullen we de halvering doorvoeren. Indien de stemming afgewezen wordt zal een volgende stemming plaatsvinden van zodra er minder dan 500 spelers zijn, deze stemming is dan opnieuw voor een halvering (zie ook hieronder).

Deze stemming zal meteen ook bepalen of het onmogelijk wordt om te herstarten op deze spelwereld.

Daling tot 1/3 (33%) van de originele prijs

Zelfde als hierboven, deze stemming zal gestart worden als er minder dan 500 actieve spelers op een wereld zijn. Indien het in deze stemming afgekeurd wordt is de volgende stemming bij een daling onder de 200 spelers, deze stemming is dan opnieuw voor een daling tot 1/3 van de originele prijs.

Daling tot 1/5 (20%) van de originele prijs

Zelfde als hierboven, de stemming zal starten als er minder dan 200 actieve spelers op een wereld zijn. Indien het in de stemming afgekeurd wordt volgt er geen volgende stemming.

Wereldenoverzicht

Hieronder vind je terug hoeveel procent van de normale prijzen voor de edelman je momenteel nog moet betalen per wereld.

Wereld Percentage Wereld Percentage Wereld Percentage
Wereld 1 25%2 Wereld 2 20% Wereld 3 20%
Wereld 4 20% Wereld 5 20% Wereld 6 20%
Wereld 7 20% Wereld 8 20% Wereld 9 20%
Wereld 10 20% Wereld 11 33% Wereld 12 33%
Wereld 13 100% Wereld 14 20% Wereld 15 20%
Wereld 16 33% Wereld 17 20% Wereld 18 20%
Wereld 19 66%2 Wereld 20 100% Wereld 21 33%
Wereld 22 50% Wereld 23 50% Wereld 24 100%1
Wereld 25 100% Wereld 26 100%1 Wereld 27 100%1
Wereld 28 100%1 Wereld 29 50% Wereld 30 75%3
Wereld 31 100%1 Wereld 32 100%1 Wereld 33 100%1
Wereld 34 100%1 Wereld 35 100%1 Wereld 36 100%1
Wereld 37 100%1 Wereld 38 100%1 Wereld 39 100%1
Wereld 40 100%1 Wereld 41 100%1 Wereld 42 100%1
Wereld 43 100%1 Wereld 44 100%1 Wereld 45 100%1
Wereld 46 100%1 Wereld 47 100%1 Casual 100%1
Casual 2 100%1 Classic 100%1

1 Deze werelden komen niet in aanmerking voor edelhalveringen.

2 Deze werelden komen in aanmerking voor edelhalveringen, maar wijken af van het hierboven vermelde patroon voor edelhalveringen.

3 Deze werelden komen niet in aanmerking voor edelhalveringen, maar zijn gestart met een alternatieve factor.