Tribal Wars woordenboek

Uit Tribalwars Wiki NL
Naar navigatie springen

Hieronder staat een lijst van allerlei termen en afkortingen die veel binnen het spel Tribal Wars gebruikt worden. Er zijn echter enkel termen te vinden die door bijna de gehele Tribal Wars community als zodanig gekend zijn.

ABCDE FGHIJ KLMNO PQRST UVWXY Z

A

 • Account; Het profiel dat je bespeelt. Zowel de account als het account is correct: voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van de VRT-Taaldienst of de website van het Genootschap Onze Taal.
 • Account check; In sommige stammen doen de stamleiders af en toe, of voor toetreding in de stam een check van het account, door middel van een vakantievervanging. Dingen als troepen aantallen, technologie levels van de smederij en dorpenuitbouw worden hierbij bekeken.
 • Activiteitscheck; In sommige stammen wordt eens in de zoveel tijd op het forum gevraagd aan alle leden om zich te melden. Op deze manier wil een stamleiding kijken of alle leden actief zijn.
 • Adel; afkorting van edelman
 • AF; Afkorting voor het Algemene forum.

B

 • Backdraften; Het aanvallen van eigen dorpen met een edelman, zodra een dorp wordt aangevallen door een edeltrein. Na de trein wordt er opnieuw een edelman gestuurd, waardoor het dorp weer in eigen bezit komt. Op deze manier verliest de aanvaller veel meer edels omdat hij zichzelf veroverd
 • Backtimen; Het versturen van troepen tussen clearlegers en edeltreinen in, waardoor deze gelijk zullen aankomen als de offensieve troepen van de vijand bij hun terugkomst.
 • Bannen; betekent blokkeren, het (tijdelijk) uitsluiten van een speler uit het spel.
 • Barbarendorpen; Dorpen die niet van spelers zijn en al aanwezig zijn vanaf het begin van de wereld. Het zijn goede farm doelwitten in het begin van een wereld. Veel nieuwe spelers kiezen barbarendorpen ook als hun eerste edeldoelwit, aangezien de dorpen niet terugvechten.
 • Bashen; een dorp met geweld leegmaken
 • BB; afkorting van bereden boogschutter en barbarendorp.
 • BB-codes; Codes die helpen om het uiterlijk van je tekst aan te passen, of om links, plaatjes of quotes in een post te zetten.
 • Beginnersbescherming; Beginnersbescherming is een tijdelijke bescherming voor nieuwe spelers op een wereld. Gedurende een periode van 5 dagen kunnen spelers je niet aanvallen. Jij kan zelf wel spelers zonder beginnersbescherming en barbarendorpen aanvallen gedurende deze periode.
 • BG; Bondgenootschap
 • Bijl; afkorting van bijlstrijder
 • Bonusdorpen; enkel in sommige werelden aanwezig. Bonusdorpen zijn dorpen met speciale eigenschappen, zoals bijvoorbeeld extra bevolking.
 • Boog; afkorting van boogschutter
 • Bnd; Bondgenootschap
 • Bug; Een bug is een tekortkoming in Tribal Wars. Wanneer je een bug tegenkomt kun je hiermee terecht bij support.
 • BUMP; Afkorting van Bring Up My Post, vaak gebruikt op het forum om een oude discussie onder de aandacht te brengen.

C

 • C; afkorting voor Continent, bv C55.
 • Claim; Het reserveren van een speler en/of dorp die je wilt edelen. Dit wordt meestal binnen een stam gedaan, om misverstanden van edelaanvallen te voorkomen.
 • Clear; Engels woord voor veeg. Een aanval die uitsluitend uit aanvalstroepen bestaat en bedoeld is om een dorp met geweld leeg te maken
 • Clearen; een dorp met geweld leegmaken.
 • Cluster; Dit zijn meerdere dorpen die dicht bij elkaar liggen. Meestal wordt in een cluster tactisch gebruik gemaakt van offensieve en defensieve dorpen.
 • CoMa; afkorting voor Community Management. Dit is de leiding van de Tribal Wars.nl Commmunity
 • Coördinaten; De locatie van een dorp op de kaart, bv 555|444.
 • Co-spelers; twee of meer spelers die samen op een account spelen.
 • Counteren; Het aanvallen van een vijand waarbij de offensieve troepen in een zo kort mogelijke tijd na terugkomst van de vijandige troepen aanvallen.

D

 • Def; afkorting van verdediging of verdedigende eenheid.
 • Defensief Dorp; Dorp met defensieve troepen.
 • Deffen; ander woord voor verdedigen.
 • Diplomaat; iemand die voor de diplomatie en communicatie met andere stammen zorgt.
 • Diplomatie; de betrekkingen tussen verschillende stammen. Deze betrekkingen staan verder hier beschreven.
 • Dodgen; Ontwijken van aanvallende troepen waardoor je zelf geen troepen verliest. Dit doe je door jouw troepen weg te sturen uit je dorp
 • Dorpenbouwer; iemand die kleine dorpen edelt en opbouwt voor zijn/haar beschermheer. De beschermheer hoeft zich dan niet op het opbouwen van kleine dorpen te richten. De dorpenbouwer krijgt bescherming en soms een vergoeding.
 • Dumpen; Het versturen van legers die doodlopen op andere troepen, waardoor men plek in de boerderij creëert.

E

F

 • Faken; Het versturen van veel aanvallen met een minimum aan troepen waardoor het voor de verdediger moeilijker wordt om echte van valse aanvallen te onderscheiden. Faken
 • Fakes; Valse aanvallen die de tegenstander moeten misleiden, en het hem zo moeilijk maken te verdedigen
 • Farmen; een dorp van diens grondstoffen beroven .
 • Fuseren (Spelers); Wanneer twee spelers het eens worden om samen op een account te gaan spelen heet dat fuseren. Let op: fuseren is op eigen risico. Lees de spelregels goed door alvorens je fuseert.
 • Fuseren (Stammen); Wanneer twee stammen het eens worden om samen te gaan werken en zich samen te voegen in een stam heet dat fuseren.

G

 • Gedeelde Fora; Worden gebruikt wanneer twee of meer stammen op hun stamforum een sectie creeëren waar leden van meerdere stammen kunnen communiceren.

H

 • hc; afkorting van zware cavalerie.
 • HQ; afkorting van headquarters, wat hoofdgebouw betekent.
 • Herstarten in stammidden; Wanneer een speler geheel is overgenomen, krijgt deze de optie om te herstarten in het midden van hun huidige stam.

I

 • IGM; afkorting van In-Game Message, wat mededeling betekent.
 • Inactief; Een speler die niet regelmatig inlogt op zijn account. Iemand die meer dan 2 dagen niet inlogt wordt als inactief bestempelt.
 • Infraction (forum); betekent berisping. Een manier om straffen uit te delen op het algemene forum.
 • Inventaris; De inventaris is een functie die je kan vinden bij je spelersprofiel. De verschillende objecten die je hebt verzameld met behulp van evenementen of behaalde prestaties kan je hier vinden. Deze objecten verschillen tussen meerdere mogelijkheden zoals een hogere grondstoffenproductie, hoeden (event), ...
 • Intern(en): Men spreekt van internen wanneer een speler de dorpen van een andere speler overneemt. Dit kan met toestemming van de tweede speler, of wanneer de tweede speler inactief is, en de stam (of de speler) het nodig acht dat de dorpen van de (inactieve) tweede speler in stambezit blijven.

J

K

 • k; afkorting voor 1000, 2k is dus 2000.
 • Kat(a); afkorting van katapult.
 • Kicken; Iemand uit de stam ontslaan.

L

M

 • m; afkorting voor 1.000.000, 2m is dus 2.000.000.
 • Massa of massa-aanval

Het aanvallen door meerdere spelers, meestal bondgenoten of uit dezelfde stam op één of meerdere speler rond een zelfde tijdstip/datum.

 • Moraal; Een in het spel ingebouwde bescherming voor kleinere spelers. Spelers die 3x groter zijn dan hun doelwit hebben een handicap, die ervoor zorgt dat de sterkte van hun troepen verlaagd wordt. Deze verlaging is gebaseerd op het relatieve verschil tussen aanvaller en verdediger.
 • Moraalbreker; Kleinere speler die een grotere speler helpt bij clearaanvallen, zodat de grotere speler geen last heeft van moraal bij defensieve troepen.
 • Multi; een speler die 2 of meerdere accounts bezit op dezelfde wereld (is tegen de Spelregels).

N

 • NAP; Niet-Aanvals-Pact.
 • Newb; Een nieuwe speler die talent laat zien voor het spel.
 • NLS; Nederlandse Speedwereld.
 • Noob; Een speler die geen talent heeft voor het spel. Kan een nieuwe of oude speler zijn.

O

P

 • PA; Premium Account.
 • PB; Persoonlijke bondgenoot, niet bindend.
 • PM; afkorting van Private Message, wat Privé-bericht betekent op het algemene forum.
 • Post; een bericht dat wordt achtergelaten in een topic van een forum.
 • Pre-Made; stam die al van voor de start van een nieuwe wereld gevormd is.
 • Preventieve VV; Vakantievervanging aanbieden aan een speler die je vertrouwt, zodat die in noodsituaties jouw vakantievervanging kan aannemen.

Q

R

 • Ranglijst; Wordt bepaald door het aantal punten een speler heeft. Elke speler heeft een algemene ranglijst gebaseerd oppunten, een Continent speler ranglijst, een verslagen tegenstanders ranglijst als aanvaller en als verdediger en een combinatie van de deze ranglijst. Daarnaast is er een award ranglijst.
 • Recruiter; iemand die mensen die in de stam willen te woord staat en mogelijke leden benaderd. Hij heeft het recht om mensen in de stam uit te nodigen als lid.
 • Rim; Rand van de wereld.
 • Rimmen; Het overnemen van alle dorpen van een speler, waardoor deze speler naar de rand van de wereld wordt gestuurd.
 • Rim stam; een stam die in de rim ligt.
 • RL; afkorting van Real Life wat echte leven betekent.

S

 • Scout; afkorting van verkenner.
 • Scouten; Verkennen.
 • Sitten; Vakantievervanging doen van iemand.
 • Snellijst; Dit is een lijst die enkel beschikbaar is voor speler met een Premium Account. Deze lijst geeft een snelle link naar bepaalde gebouwen. Daarnaast kunnen legale scripts in de snellijst worden gezet, om het spelen gemakkelijker te maken.
 • Snipen; zie snipen.
 • Speer; afkorting van speervechter.
 • Spiken; Wordt vooral gebruikt aan het begin van het spel. Deze techniek houdt in dat spelers een aantal zwaardvechters (ideaal gezien) en/of hun ridder als ondersteuning naar een barbarendorp sturen. Dit zorgt ervoor dat andere spelers in het gebied hun eenheden verliezen wanneer zij proberen dit dorp te farmen. Een twijfelachtige techniek, met zowel voordelen als nadelen
 • Spion; een speler die lid wordt van een stam enkel om informatie door te geven aan een andere stam. Wordt vooral tijdens oorlogen veel gebruikt.
 • Stacken; Het sturen van zoveel mogelijk defensieve troepen naar 1 dorp met de bedoeling de verliezen van je troepen te beperken bij een aanval. (Met uitzondering van werelden waar een boerderijlimietregel heerst)
 • Stamleider; iemand die de dagelijkse leiding van de stam heeft en er voor moet zorgen dat de stam goed draait en elk lid zijn best doet.
 • Stats; afkorting van statistieken.
 • Stamoprichter; iemand die de stam heeft opgericht en degene die de stam ook weer kan opheffen; hij heeft alle rechten. De stamoprichter is vaak ook de leider van de stam.
 • Stamhopper; Een speler die continue van de ene naar de andere stam verhuist. Stamhoppers hebben over het algemeen een slechte reputatie, aangezien de betere stammen geen interesse hebben in spelers die een week later alweer vertrokken zijn.
 • Snob is een ander woord voor Edelman

T

 • Taggen; de traagste eenheid van een binnenkomende aanval achterhalen, aan de hand van de looptijd van de aanval. Taggen
 • Techs; Technologieën van de smederij.
 • Ticket; Supportaanvraag.
 • Timen; Je aanvallen zo versturen dat deze aankomen binnen dezelfde seconde.
 • Toestemming; Elk dorp heeft standaard 100% toestemming. Dit betekent dat het dorp voor 100% van jou is. Wanneer een andere speler jou met een edelman aanvalt zal de toestemming dalen met een aantal tussen de 20% - 35%. Wanneer een dorp 0% toestemming bereikt, verlies je de controle over je dorp en wordt het van de aanvaller.
 • Topic; een onderwerp dat gestart wordt op een forum.
 • Tripwire; Systeem waardoor stamleden en/of vrienden snel op de hoogte zijn van een aanval, terwijl de gebruiker offline is. De spelers sturen onderling een aantal eenheden naar elkaar, en als de speler wordt aangevallen kun je aan de schade zien hoe ernstig de aanval was.

U

 • Uitnodiging; Stammen sturen uitnodigingen naar spelers en waneer een speler deze accepteert, wordt deze automatisch lid van de stam. Wanneer de speler al in een stam zit, moet deze eerst de stam verlaten, voordat hij lid kan worden van de andere stam.

V

 • Veeg; Een aanval die uitsluitend uit aanvalstroepen bestaat en bedoeld is om een dorp met geweld leeg te maken.
 • Vegen; een dorp met geweld leegmaken met offensieve troepen.
 • Verlaten Dorpen; Dorpen die eens het eigendom waren van spelers, maar nu verlaten zijn doordat ze opnieuw begonnen zijn of gestopt zijn.
 • Vluchteling; Een speler die onder aanval ligt en op zoek is naar een stam om lid van te worden, om op die manier bescherming te krijgen.
 • Vooredelen; Reeds enkele edelmannen sturen om zo de toestemming van een dorp al te verlagen.
 • vv; afkorting van vakantievervanging.

W

X

Y

Z