Casual

Uit Tribalwars Wiki NL
Naar navigatie springen

Weken ben je in de weer geweest met het uitbouwen van je dorp, het rekruteren van troepen en het smeden van bondgenootschappen. Net wanneer je denkt dat niemand je nog kan verslaan, is daar uiteindelijk die ene speler die uiteindelijk toch een einde maakt aan je heerschappij: je laatste dorp wordt veroverd.

Er zijn nu twee mogelijkheden: opnieuw beginnen op dezelfde wereld of de overstap maken naar de zogenaamde Casual. Kies je voor het tweede, dan zal je met een exacte kopie van je laatste dorp kunnen verder spelen, maar dan op een totaal andere wereld.

Het is niet mogelijk over te stappen naar de Casual wanneer je overgenomen wordt op de Classic of de Speed.

Een tweede kans

De Casual biedt dus een tweede kans aan spelers die het spel nog moeten leren kennen, of die door hun drukke tijdsschema niet altijd voldoende tijd kunnen opbrengen voor Tribal Wars. Waar deze personen vroeger geen schijn van kans maakten in de wrede wereld van dit spel, krijgen ze nu de mogelijkheid om zich verder te ontplooien tot de elite van Tribal Wars.

Kiezen voor de Casual

Kiezen voor de Casual

Wanneer je ook je laatste dorp aan de vijand verliest, krijg je naast de mogelijkheid om te herstarten op de betreffende wereld ook de mogelijkheid om met een kopie van je laatste dorp te verhuizen naar de Casual. Ook wanneer je oorspronkelijk kiest voor het herstarten, heb je nog twee dagen "bedenktijd" om alsnog naar de Casual te trekken.

Een kopie van je laatste dorp

Je kan enkel en alleen starten op de Casual wanneer je volledig overgenomen bent op een gewone wereld. In dat geval krijg je de mogelijkheid om over te schakelen naar de Casual, waar een kopie van je laatste dorp geplaatst zal worden. Je start dus op de Casual zoals je op de gewone wereld geëindigd bent.

... dat je nooit meer kan verliezen

Je eerste dorp - het dorp waarmee je terecht komt op de Casual - kan je daarnaast nooit verliezen, behalve na verwijdering door inactiviteit of door te herstarten (je begint dan opnieuw op de Casual met een klein dorp).

Minimale en maximale verhouding bij aanvallen (CASUAL 1)

Volgende geldt enkel voor casual 1, voor de settings van casual 2 kijk je bij de Casual 2 wereld


Beginnende spelers worden extra beschermd op de Casual wereld, opdat ook zij het spel op een positieve manier kunnen ontdekken. Daarom is het enkel mogelijk dorpen aan te vallen die binnen een bepaalde ratio vallen. Je kan slechts dorpen aanvallen van spelers waarvan het puntenaantal 20% tot 180% van het jouwe is. Gemakkelijker is het om te zeggen dat je je eigen puntenaantal moet delen, of vermenigvuldigen met 1.8.

Voorbeeld: Als jij 100.000 punten hebt, dan zal je zowel een speler met 55.555 (berekend door 100.000/1.8) als een speler met 180.000 (berekend door 100.000 x 1.8) punten kunnen aanvallen. Spelers met meer dan 180.000 of minder dan 55.555 punten zal je niet kunnen aanvallen.

Dit wordt gecontroleerd op het moment van de verzending van de troepen. Val je dus een dorp aan dat, terwijl jouw troepen al onderweg zijn, overgenomen wordt door een speler buiten jouw ratio, dan zal dat dorp nog wel aangevallen worden.

Een uitzondering hierop kan wel een bijkomende wereldinstelling zijn die het aanvallen van dorpen van stamgenoten onmogelijk maakt. Dan zal een aanval worden omgezet in een bezoek. Bekijk hiervoor zeker je wereldinstellingen.

Instellingen

Hieronder vind je een overzicht van de instellingen van de Casual. Meer informatie over deze wereldinstellingen kan je terugvinden op de pagina Wereldinstellingen.

Instellingen

Speelsnelheid: 1
Eenhedensnelheid: 1
Gebouw afbreken: actief
Moraal: actief (niet op tijd gebaseerd)
Boerderijlimietregel: inactief
Basisverdediging: 20
Milliseconden: actief
Minimumtroepenregel: 1% van de dorpspunten
Ontwikkelingssysteem: vereenvoudigde ontwikkeling
Kerk: actief
Awards: actief
Automatisch uitbouwende barbarendorpen: actief (maximaal 3000 punten)
Bonusdorpen: verbeterde bonusdorpen
Tijd om de aanval af te breken: 10 minuten
Tijd om de handelaren af te breken: 5 minuten
Nachtbonus: actief van 1:00 tot 7:00 uur
Bescherming van beginnelingen tegen vijandige aanvallen: 5 Dagen
Max. verhouding aanvallers: verdedigers: inactief
Vlaggen: Geactiveerd

Eenheden

Boogschutters: actief
Verkennerssysteem: De verkenner kan troepen, gebouwen en grondstoffen en eenheden buiten het dorp verkennen
Ridder: actief, kan items vinden (De items zijn verbeterd)
Burgerwacht: Geactiveerd

Edelman

Stijgende prijzen edelmannen: Goudmunten
Maximale loopafstand edelmannen: 1000 Velden
Daling van de toestemming door de edelman: 20-35
Stijging van de toestemming per uur: 1

Configuratie

Ledenlimiet per stam: 40
Ranglijst van verslagen tegenstanders: actief, volgens punten
Vakantievervanging: actief
Beperkte vakantievervanging voor permanente vakantievervangingen: Actief, vanaf meer dan 60 dagen dagen vakantievervanging in de afgelopen 120 dagen dagen
Vrije handel: onbeperkt
Minimale tijd tussen bevelen: 100 ms
Windrichting kiezen: inactief

Casual 2

Er is ook een tweede casual wereld. Deze instellingen kan je hier vinden

Navigatie door Werelden

Wereld 1Wereld 2Wereld 3Wereld 4Wereld 5Wereld 6Wereld 7Wereld 8Wereld 9
Wereld 10Wereld 11Wereld 12Wereld 13Wereld 14Wereld 15Wereld 16Wereld 17
Wereld 18Wereld 19Wereld 20Wereld 21Wereld 22Wereld 23Wereld 24Wereld 25
Wereld 26Wereld 27Wereld 28Wereld 29Wereld 30Wereld 31Wereld 32Wereld 33
Wereld 34Wereld 35Wereld 36Wereld 37Wereld 38Wereld 39Wereld 40Wereld 41
Wereld 42Wereld 43Wereld 44Wereld 45Wereld 46Wereld 47ClassicSpeedwereld
CasualCasual 2