-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken
Waarschuwing: Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op 30 november 2012 en kan inmiddels verouderd zijn. Raadpleeg voor een actuele versie van de spelregels steeds deze pagina.

Wanneer je van plan bent om met een andere speler een accountwissel uit te voeren, dan zijn er enkele elementen die je zeker in acht moet nemen. Deze pagina biedt informatie over de manier waarop een correcte accountwissel verloopt.

Accountwissels en de regels

De spelregels blijven ook tijdens een accountwissel steeds van toepassing. Wanneer deze tijdens de accountwissel overtreden worden, dan zullen beide accounts geblokkeerd worden. Vooral regel 1 dien je hier in de gaten te houden:

Het is toegestaan dat accounts samengevoegd worden, meerdere spelers op 1 account spelen of spelers van account wisselen. Echter blijft altijd van kracht dat je slechts op één account per wereld mag spelen. Om dit eerlijk te laten verlopen moeten de volgende beperkingen in acht gehouden worden:

 • Bij het samenvoegen van accounts moet de account volledig van de spelwereld verwijderd worden voordat je op de andere account mag inloggen.
 • Bij het wisselen van account mogen beide spelers die wisselen van account voor 5 dagen niet inloggen op geen enkele account op deze spelwereld. Geen enkel account mag zonder eigenaar achterblijven (dus een permanente vakantievervanging is niet toegestaan).
 • Bij het samenspelen van meerdere spelers op 1 account mogen geen van beide spelers op andere accounts op dezelfde spelwereld spelen.
 • Het is toegestaan met 2 personen op 1 account te spelen. In zo'n geval is het doorgeven van wachtwoorden dus wel toegestaan. Wees in dit geval zeker dat je je medespeler 100% kan vertrouwen; Voor ons maakt bij regelschendingen geen verschil of jij of je medespeler de regel overtreden heeft.
 • Fuseren of account wisselen binnen hetzelfde huishouden of op dezelfde internetverbinding is verboden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken die je in acht moet houden:

 • Het is niet toegestaan dat een account permanent in vakantievervanging komt door 1 van bovenstaande handelingen.
 • Als 2 spelers samen op 1 account spelen zijn beide spelers verantwoordelijk voor de account.
 • Bij betwistingen van eigenaarschap of andere problemen kunnen we enkel de persoon helpen die toegang heeft tot het geregistreerd e-mailadres op de account.

Voorbeeld

Een correcte accountwissel verloopt dus als volgt:

 • De spelers A en B willen wisselen waar speler A op account B gaat spelen en speler B op account A gaat spelen
 • Speler A en B loggen voor 5 dagen niet in op de spelwereld (op geen enkel account!)
 • Na 5 dagen kunnen speler A en B inloggen op de andere account.