-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken
Stronghold Artwork

"Bolwerken" werden geïntroduceerd in mei 2019 en bieden stammen de kans om een gezamelijk bolwerk te bouwen dat verschillende voordelen geeft. De meest belangrijke is de mogelijkheid om grotere aanvallen te versturen. Bolwerken opbouwen is een kostelijke opdracht en vereist de samenwerking van de volledige stam in grondstoffen. Terwijl elk stamlid grondstoffen kan doneren kan enkel de stamleiding het bolwerk beheren. Een bolwerk aanvallen (of zelfs vernietigen) zal een bonus geven naar de aanvallende stam.


Een Bolwerk bouwen

De stamleiding kan het bolwerk bouwen via het bolwerk scherm om een constructiesite te plaatsen op een grastegel. De constructiesite is onmiddellijk zichtbaar op de kaart. In deze staat heeft het bolwerk geen functies maar heeft het grondstoffen nodig. Alle stamleden kunnen grondstoffen sturen van hun dorpen naar het bolwerk. Grondstoffen kunnen enkel verstuurd worden naar maar niet terug.

Als de noodzakelijke grondstoffen niet tijdig geleverd worden zal de constructiesite en alle reeds verstuurde grondstoffen verloren gaan. De tijd tot een constructie voltooid moet zijn is 72 uur op een wereldsnelheid van "1" (36 uur op snelheid "2" en zo verder.) Aanvallen die aankomen op een constructiesite zullen een bezoek worden en teruggestuurd worden.

Een bolwerk upgraden

Als een bolwerk level 1 bereikt heeft is het klaar om te gebruiken. Om het sterker te maken kan het geüpgrade worden tot level 10. Deze upgrades vereisen grondstoffen (net zoals het bouwen) maar deze upgrades kunnen op elk moment gebeuren en hebben geen specifieke tijdsdruk. Als een upgrade voltooid is zullen alle gebouwen in het bolwerk een nieuw level krijgen. Ditzelfde is van toepassing als een bolwerk vernietigd wordt. De upgrade/bouwkosten zijn voor elk level afhankelijk van het aantal dorpen dat een stam bezit.

De gebouwen in een bolwerk hangen af van het leven van het bolwerk. Buiten de muur en het hoofdgebouw kunnen ze niet vernietigd worden en enkel de muur kan gerepareerd worden. Bolwerken hebben altijd een "eerste kerk", zelfs als kerken gedeactiveerd zijn op de wereld. Maar deze kerk biedt "geen" radius en telt dus enkel voor het bolwerk.

'Bolwerk gebouwen
Icon Level HK Muur Kazerne Stal Werkplaays Verzamelplaats"' Smederij Kerk
Stronghold Construction Site 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Stronghold Level 1+2 1 3 2 2 2 1 15 1
2 6 4 4 4 2


Stronghold Level 3+4 3 9 6 6 6 3


4 12 8 8 8 4


Stronghold Level 5+6 5 15 10 10 10 5


6 18 12 12 12 7


Stronghold Level 7+8 7 21 14 14 14 9


8 24 16 18 16 11


Stronghold Level 9+10 9 27 18 22 18 13


10 30 20 25 20 15Bolwerk voordelen

Bolwerken hebben de volgende permanente voordelen:

  • Significant meer boerderijplaatsen dan normale dorpen
  • Een grotere opslagplaats. Deze grondstoffen kunnen geroofd worden als de wereldinstellingen dit toestaan.
  • een 100% boost in rekruteringssnelheden vergeleken met normale dorpen.
  • Elk level van een bolwerk verlengt de looptijd van een stamskills met 10% (Tot een totaal van 100%

Het reduceren van een level van een vijandelijk bolwerk zal de stam belonen met:

  • Gratis goudmunten voor elk lid. Het aantal is afhankelijk vanhet aantal dorpen de vijandelijke stam heeft en het level van het aangevallen bolwerk.
  • Een extra, tijdelijke 100% rekruteringssnelheid als een vijandelijk bolwerk gereduceerd is met één of meer levels.


Een bolwerk aanvallen

Een bolwerk aanvallen werkt veelal hetzelfde als normale aanvallen op normale dorpen met 3 verschillen:

  • Als je een bolwerk aanvalt kan je enkel het hoofdgebouw en de muren belegeren met belegeringstroepen (ram/Katapult)
  • Bolwerken kunnen enkel vernietigd worden (zie hieronder), ""niet"" veroverd. Als een bolwerk level 0 bereikt wordt het opnieuw een constructiesite, als de grondstoffen niet tijdelijk geleverd worden zal het verwijderd worden van de kaart.
  • Bolwerken gebruiken een systeem genaamd: "Moed".

Moed

Aanvallen van of naar een bolwerk gebruiken "Moed" dat gelijkaardig werkt aan het "moraal" systeem ook als de wereldinstellingen dit niet toepassen. De moedberekening heeft invloed op de sterkte van een aanvaller en is berekend wanneer een bevel van of naar een bolwerk gestuurd werd. Het is berekend op basisvan de punten van de stam/speler. Het uit of in een stam gaan heeft ""geen"" invloed op moed. De impact van moed heeft een minimumwaarde van 20% en een maximum van 150%


'Muren repareren

Een bolwerkmuur werkt hetzelfde als een muur vanuit elk ander dorp maar enkel stamleiding kan repareren, niet bouwen. Muren kunnen enkel gebouwd worden naar het maximum level van de huidige bolwerk.


'Bolwerkniveau reduceren

Het hoofdgebouw aanvallen kan het niveau van het bolwerk reduceren (ze zijn gekoppeld). Om het bolwerklevel te bepalen moet het Hoofdgebouw exact deze level hebben (afgerond). Bijvoorbeeld: Als een bolwerk level 7 (Hoofdgebouw level 24) aangevallen wordt en het bolwerk wordt gereduceerd naar level 23 zal het bolwerklevel verlaagd worden naar 7 en dus het hoofdgebouw naar 21. Het Hoofdgebouw kan dus 3 levels per aanval gereduceerd worden maar het bolwerklevel maar 1.