-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken

Dynamische groepen stellen de speler in staat bepaalde voorwaarden op te geven waardoor dorpen die aan die voorwaarden voldoen in één groep terechtkomen. Deze voorwaarden zijn in relatief grote mate zelf te kiezen.

Let op:
  • Om gebruik te maken van deze functie is een Premium Account vereist!
  • Let erop dat deze functie gebruik maakt van EN functies. Zodra je meerdere filteropties selecteert zal de filter op beiden tegelijk filteren. Enkel de dorpen die aan beide voorwaarden voldoen worden dus geselecteerd! Je kan deze functie veranderen naar een OF functie door onderaan op de dynamische groepen pagina op 'veranderen' te klikken.
Dyn groep.jpg

Standaardgroepen

Vanuit het spel zelf worden er een aantal standaardgroepen aangeboden. Deze groepen vergemakkelijkt het selecteren van bepaalde dorpen.

Dit zijn de standaardgroepen die werden geïmplementeerd:

Bevat edelman
Deze dynamische groep selecteert alle dorpen die op dat moment een edelman in het dorp hebben.
Let hierbij op dat wanneer de edelman zich buiten het dorp bevind, het dorp uit de groep zal worden verwijderd.
Binnenkomende aanval
Bij de binnenkomende aanval groep vind je, vanzelfsprekend, alle dorpen terug die op dat moment een aanval binnenkomen hebben.
Volledig Offensief
Van zodra je wilt gaan aanvallen wil je dit meestal doen met een volledig uitgebouwd leger. Daarom zal deze groep gaan selecteren op de offensieve houding van je leger (bevat bijlstrijders, lichte cavalerie, ...) en naar de grote van de bevolking. Alle dorpen met een offensieve ingesteldheid en met een boerderijruimte van meer dan 23.999 inwoners zullen tot deze groep gerekend worden.
Let op:
  • De waarden en instellingen van deze groepen zijn ook aanpasbaar. Indien jij deze groepen wilt veranderen kan dat door op 'groepen bewerken' te klikken.


Filteropties

Natuurlijk kan je ook je eigen groepen toevoegen. Om een eigen dynamische groep toe te voegen ga je naar je groepen overzicht. Daar klik je op de titel Dynamische Groepen en richt je een nieuwe groep op.

Daar worden de volgende opties beschikbaar:

De filteropties (klik om te vergroten)
Leger Type
deze optie filtert de dorpenafhankelijk van de vraag of de meerderheid van de troepen die deel uitmaken van een dorp het sterkst zijn in aanvallen of verdedigen.
Hier kan je dus ook kiezen tussen de opties offensief en defensief.
Binnenkomende aanval
Zoals al eerder vermeld zal deze functie gaan filteren op de dorpen met binnekomende aanvallen. Enkel deze zal hij tonen.
Binnenkomende ondersteuning
In tegenstelling tot de "binnenkomende aanval" filter zal deze werken op alle dorpen die op dat moment geondersteund worden. (let hierbij op dat de ondersteuning nog moet lopen, alreeds aangekomen ondersteuning wordt niet meegerekend.
Bevat Edelmannen
Deze functie selecteert alle dorpen die een edelman bevatten. Hier kan je ook kiezen of je de dorpen zonder, of met edelman wilt selecteren.
Kerk invloed (deze is enkel beschikbaar op kerkwerelden)
Deze optie filtert je dorpen die gelovig of niet gelovig zijn.
Punten
Ook deze optie spreekt voor zich. Hij selecteert alle dorpen waarvan de punten kleiner dan (<), kleiner of gelijk aan (≤), gelijk aan (=), niet gelijk aan(≠), groter dan(>), groter of gelijk aan(≥) een door jou opgegeven puntenaantal zijn.
Bevolking
Deze doet net hetzelfde als de punten-groep maar dan met het bevolkingsaantal.
Bevat gebouw
Hiermee selecteer je op gebouwen. Je selecteert het gebouw, geeft een level in en kiest of het groter, kleiner of gelijk aan een bepaald lever moet zijn. Hierop zal deze dus filteren
Het zal je opvallen dat wanneer je een bepaald gebouw hebt opgegeven je een extra item krijgt om nog een 2de,3de,... gebouw op te geven. De functie zal dus filteren op alle gebouwen die je opgeeft.
Eenheden
Ook op je eenheden kan je filteren. Net zoals bij de gebouwen geef je de eenheden en hun aantal op.
ook hier kan je meerdere soorten eenheden selecteren.
Handmatige groep
Wil je enkel dorpen filteren die in een welbepaalde groep zitten? Dan kan dat met deze functie. Geef op uit welke handmatige groep je wilt filteren naast je andere filters en dan zal deze enkel hiermee rekening houden.
Je kan dus ook filteren op meerdere groepen.
Continent
Een grote uitleg is hier niet nodig, ook deze groep spreekt voor zich. Je filtert hiermee je dorpen die in een bepaald continent liggen.
Bonusdorp
Ook op het al dan niet bezitten van een bonusdorp kan je gaan filteren. Geef bezit/bezit niet aan en selecteer welk soort bonusdorp je filtert.
Vlag deze is enkel beschikbaar op vlaggenwerelden)
Vlaggen zijn belangrijk op het spel. Daarom kan je ook op deze gaan filteren. Selecteer de vlag die je wilt filteren en maak de groep aan.