-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken
Waarschuwing: Deze pagina werd voor het laatst geüpdatet op 8 mei 2014 en kan inmiddels verouderd zijn. Raadpleeg voor een actuele versie van de spelregels steeds deze pagina.

Wanneer je van plan bent om met een andere spelers te fuseren, dan zijn er enkele puntjes waar je rekening mee dient te houden. Deze pagina biedt informatie over de manier waarop een correcte fusie verloopt.

Fusies en de spelregels

De spelregels blijven ook tijdens een fusie steeds van toepassing. Wanneer je je hier niet aan houdt, zullen de beide accounts geblokkeerd worden. Vooral regel 1 dien je hier in de gaten te houden:

Het is toegestaan dat accounts samengevoegd worden, meerdere spelers op 1 account spelen of spelers van account wisselen. Echter blijft altijd van kracht dat je slechts op één account per wereld mag spelen. Om dit eerlijk te laten verlopen moeten de volgende beperkingen in acht gehouden worden:

 • Bij het samenvoegen van accounts moet de account volledig van de spelwereld verwijderd worden voordat je op de andere account mag inloggen.
 • Bij het wisselen van account mogen beide spelers die wisselen van account voor 24 uur niet inloggen op geen enkele account op deze spelwereld. Geen enkel account mag zonder eigenaar achterblijven (dus een permanente vakantievervanging is niet toegestaan).
 • Bij het samenspelen van meerdere spelers op 1 account mogen geen van beide spelers op andere accounts op dezelfde spelwereld spelen.
 • Het is toegestaan met 2 personen op 1 account te spelen. In zo'n geval is het doorgeven van wachtwoorden dus wel toegestaan. Wees in dit geval zeker dat je je medespeler 100% kan vertrouwen; Voor ons maakt bij regelschendingen geen verschil of jij of je medespeler de regel overtreden heeft.
 • Fuseren of account wisselen binnen hetzelfde huishouden of op dezelfde internetverbinding is verboden.

Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken die je in acht moet houden:

 • Het is niet toegestaan dat een account permanent in vakantievervanging komt door 1 van bovenstaande handelingen.
 • Als 2 spelers samen op 1 account spelen zijn beide spelers verantwoordelijk voor het account.
 • Bij betwistingen van eigenaarschap of andere problemen kunnen we enkel de persoon helpen die toegang heeft tot het geregistreerd e-mailadres op de account.

Voorbeeld

Een correcte fusie verloopt als volgt:

 • De spelers A en B willen fuseren en dan op account A verder spelen.
 • Speler A neemt de dorpen van speler B over.
 • Speler B kiest de functie Instellingen -> Account wissen en laat zijn account hierdoor verwijderen.
 • Speler B wacht nu 24 uur en logt niet in op de spelwereld waarop hij wil fuseren.
 • Speler A kan hem nu het wachtwoord doorgeven en ze kunnen beide op account A spelen.