-

Hoofdpagina
Dorp Eenheden
Stam Premium
Vlaggen Prestaties
Forum Support
Uit Tribalwars Wiki NL
Ga naar: navigatie, zoeken

Beste spelers,

Bij deze ook een straffenboom voor het forum. Let er echter op dat straffen op het forum minder vast liggen dan in het spel, omdat context altijd in acht moet worden genomen. Daarom is deze straffenboom ook een stuk langer.

De onderstaande posts bevat de richtlijnen voor de forum mods hoe ze moeten handelen op vrijwel alle overtredingen die kunnen voorkomen op het forum. Elke situatie is echter anders waardoor het goed mogelijk is dat jouw geval afwijkt van wat hieronder beschreven is. Een ding is duidelijk: een forum moderator moet altijd kunnen verantwoorden, aan zichzelf, aan community management, maar vooral tegenover jou, waarom hij op een bepaalde manier straft.

Uitleg begrippen

 • Waarschuwing: Waarschuwingen worden uitgedeeld om gedrag te corrigeren wanneer de regels overtreden worden. Deze zijn bedoeld om je te waarschuwen dat je verkeerd bezig bent en tegelijk te vragen om dit niet meer te doen. Als waarschuwen niet werkt kan er een berisping volgen. Een waarschuwing kan via het systeem gegeven worden, maar posts en richtlijnen van moderators kunnen eveneens als een officiële waarschuwing dienen.
 • Berisping: Een berisping heeft een waarde van 1 of meerdere punten, het is dan duidelijk dat een waarschuwing niet werkt (of dat de overtreding meteen een berisping vraagt). Je wordt berispt voor het overtreden van de regels en nog dringender verzocht om deze te volgen. Doe je dit niet kan er een ban volgen.
 • Ban: Een ban zorgt ervoor dat je geen toegang meer krijgt tot het forum. Het aantal actieve punten op je account bepaalt hoe lang je ban zal zijn. Dit kan variëren van 3 dagen tot een permanente blokkade.
 • Punten: Punten ontvang je bij een berisping. Zodra je een bepaald aantal punten op je account hebt staan zul je geblokkeerd worden. Hoe meer punten je verzamelt, hoe langer de ban zal duren. Punten verlopen echter na een bepaalde tijd, waarna ze niet meer zullen meetellen.

Manieren en taalgebruik

We houden het forum graag een plek waar iedereen kan posten zonder dat er beledigingen worden rondgestrooid of dat men het ongepaste taalgebruik van andere moet lezen. Binnen ongepast taalgebruik en beledigingen zijn straffen afhankelijk van de ernst van de overtreding. Duidelijk blijft: op de persoon gerichte beledigingen zijn nooit op het forum toegestaan; niet als forum bijdrage, niet via een privébericht en niet als handtekening. Iedereen heeft een andere grens wat het gepaste betreft overschrijden, daarom kan het zijn dat je het oneens bent met een straf, praat dit uit met de forum mod!

Lichte belediging Dit zijn beledigingen die beledigend zijn voor de persoon, maar tegelijk niet heel ernstig zijn. Iemand wordt maar "licht" beledigd.

 • Straf #1: Waarschuwing & Post verwijderen / Post aanpassen
 • Straf #2: Na meerdere persoonlijke waarschuwingen door blijven gaan: berisping & post verwijderen / aanpassen


Zware Belediging Mensen worden echt zwaar beledigd, RL situaties worden erbij gehaald of een bericht bevat een flink aantal heftige beledigingen. Duidelijk is dat het de bedoeling was iemand zwaar te beledigen.

 • Straf #1: Berisping (zwaarte afhankelijk van ernst) & Post verwijderen / Post aanpassen


Ongepast taalgebruik Dit is een forum voor alle leeftijden, iedereen is welkom. Dat betekent ook dat we aan de fatsoennormen van alle mensen moeten voldoen. Daarom zijn we op ongepast taalgebruik strikt. Hoe gewoon bepaalde woorden ondertussen zijn in het dagelijks leven, hier op het forum tolereren we ongepast taalgebruik niet. Het forum moet voor iedereen leuk blijven.

 • Straf #1: Waarschuwing & Post verwijderen / Post aanpassen
 • Straf #2: Na meerdere persoonlijke waarschuwingen door blijven gaan: berisping & post verwijderen / aanpassen
 • Straf #3: Zwaar ongepast taalgebruik (meerdere instanties van ongepast taalgebruik in 1 post): berisping & Post verwijderen / Post aanpassen


Racisme / RL-bedreigingen Racisme is niet toegestaan op het forum, noch het bedreigen van mensen in Real-life. Dergelijke uitspraken resulteren meteen in een ban, hoe lang hangt van de inhoud van de post af.

 • Straf #1: Zware berisping / ban & Post verwijderen
 • Straf #2: Herhaaldelijke posten / zeer ernstige overtreding: zwaardere ban in overleg Community Management


Ongewenste inhoud

Net als bij §1 geldt hier dat we het forum voor iedereen leuk, gezellig en begrijpelijk willen houden. Daarom proberen we met de regels onder ongewenste inhoud ernaar te streven dit te bereiken. Er zijn vele soorten ongewenste inhoud en hieronder worden de straffen voor de soorten uitgelegd.

Politiek extreme / pornografische / illegale of smakeloze inhoud Extremistische standpunten, pornografie en andere smakeloze inhoud zijn niet toegestaan. Dergelijke uitspraken resulteren meteen in een ban, hoe lang hangt van de inhoud van de post af.

 • Straf #1: Zware berisping / ban & Post verwijderen
 • Straf #2: Herhaaldelijke posten / zeer ernstige overtreding: zwaardere ban in overleg Community Management


Voornamen Hoewel veel gebruikers elkaar ondertussen beter kennen en dus ook bij de voornaam kunnen noemen, willen wij dit niet. Andere mensen kunnen al snel de draad kwijtraken wanneer men enkel met voornamen wordt aangesproken, i.p.v. de forumnaam. Wij moedigen dan ook het gebruik van de forumnaam (of een verkorte versie hiervan) aan. Buiten het forum kun je mensen bij hun echte naam aanspreken, maar op het forum gebruik je de forum- of gebruikersnaam die ze er gebruiken. Het gebruiken van afkortingen van de voornaam (of enkel de eerste letter) is ook niet toegestaan.

 • Straf #1: Waarschuwen & Voornaam verwijderen / Forumnaam terugplaatsen (indien bekend bij moderator)


Persoonlijke Informatie Het verspreiden van persoonlijke informatie is niet toegestaan, of het nu je eigen persoonlijke informatie is of niet. Het plaatsen van e-mailadressen kan ervoor zorgen dat je het slachtoffer wordt van spambots, andere persoonlijke informatie kan altijd misbruikt worden. Het plaatsen van persoonlijke informatie van andere mensen wordt zwaarder bestraft dan het posten van eigen informatie.

 • Straf #1: Waarschuwen & Persoonlijke informatie (bv e-mailadres/eigen informatie) verwijderen
 • Straf #2: Berisping (zwaarte afhankelijk van ernst) bij dingen als: achternaam, adres, telefoonnummer, etc. & Informatie verwijderen


Seksistisch getinte inhoud Er spelen ook kinderen Tribal Wars en daarom willen we dit forum kindvriendelijk houden. Seksistische getinte inhoud hoeft hier dan ook niet te vinden te zijn. Het is een spelforum, daar hoeven geen seksistisch getinte plaatjes gebruikt te worden.

 • Bikinifoto's e.d.: Waarschuwen & verwijderen
 • Pornografisch: Berisping (zwaarte afhankelijk van ernst) & verwijderen


Ongepaste Avatars / Handtekeningen Overtreding van een van de andere forum regels in avatars of handtekeningen.

 • Waarschuwen & vragen te verwijderen.
 • Niet verwijderd na waarschuwing terwijl speler wel online is geweest: Berisping & aanpassen


Discussie over bans Bans worden met een reden gegeven en het is dus niet de bedoeling hierover uit te wijden op het forum. Overige gebruikers kunnen je niet helpen. Als je het echt niet eens bent met een ban is er altijd recht op een 2nd opinion.

 • Straf #1: Topics sluiten / posts aanpassen / verwijderen, verwijzen naar support
 • Straf #2:Herplaatsen: berisping


Reclame Het maken van reclame voor andere spellen is niet toegestaan. Ook links naar illegale dingen, zoals torrents/phising is niet toegestaan.

 • Andere spellen / Referral / Phising / Torrents: berisping & verwijderen
 • Schoolenquêtes e.d.: waarschuwen & link verwijderen


Overzichtelijkheid

Spam Posts Posts zonder enige inhoud, vaak veel en met de bedoeling om andere mensen te ergeren. Dit soort posts zijn nergens voor nodig aangezien ze enkel maar irritatie opwekken. (Per keer max. 1x per forumgebruiker straffen)

 • Situatie 1: Vragen te stoppen met spammen als het meerdere mensen zijn / meerdere pagina's en terug te gaan naar onderwerp, posts verwijderen, spam posts hierna waarschuwen & verwijderen
 • Situatie 2: Minder spam: waarschuwen & posts verwijderen
 • Straf #2: Na herhaaldelijk waarschuwen door blijven gaan: berisping & post verwijderen


Spam Topics Topics zonder inhoud die vaak veelvuldig gepost worden. Dan wel om te spammen of "trollen". Dit soort topics zijn nergens voor nodig aangezien ze enkel maar irritatie opwekken.

 • Waarschuwen en topic sluiten
 • Meerdere topics van 1 persoon (doelbewust spammen): berisping / ban & topics verwijderen


Off-topic / P&P Fora Hoe om te gaan met off-topic op wereld fora. (Per keer max. 1x per forumgebruiker straffen)

 • Tribal Wars gerelateerd - afgedwaald: vragen terug te gaan naar onderwerp (via post), off-topic posts hierna waarschuwen & verwijderen
  • Bij herhaaldelijk off-topic onderwerp topic veranderen in overleg
 • Tribal Wars gerelateerd - totaal ander onderwerp: posts verplaatsen naar nieuwe topic / praattopic / correct topic
 • Niet Tribal Wars gerelateerd; vragen terug naar onderwerp te gaan (via post), off-topic posts hierna waarschuwen & verwijderen (of reden verder toelichten wanneer men op jou reageert)
 • Bij doorgaan off-topic: na meerdere waarschuwingen (verbaal en via systeem) overstappen op berisping.


Off-topic / Overig Hoe om te gaan met off-topic op andere fora (Per keer max. 1x per forumgebruiker straffen)

 • Vragen terug on-topic te gaan; off-topic posts hierna waarschuwen & verwijderen
  • Bij herhaaldelijk off-topic onderwerp topic veranderen in overleg
 • Blijven doorgaan na meerdere persoonlijke waarschuwingen, berisping


Verkeerde plaats Wanneer topics op de verkeerde plek worden geplaatst

 • Topic verplaatsen naar goede plek, verwijzing achterlaten. Indien nodig extra informatie geven


Dubbelposten Het vlak achter elkaar plaatsen van posts door dezelfde gebruiker zonder dat iemand anders er tussen post. (Per keer max. 1x per forumgebruiker straffen)

 • Straf #1: Eerste post waarschuwen & posts samenvoegen
 • Straf #2: na herhaaldelijk waarschuwen blijven dubbelposten: berisping & posts samenvoegen


Dialogen Twee personen die over meerdere berichten een gesprek voeren dat beter via privéberichten kan worden gevoerd (Per keer max. 1x per forumgebruiker straffen)

 • Straf: Waarschuwen & Post verwijderen


Naleven forum regels

Opnieuw Plaatsten Het opnieuw plaatsen van een post/topic dat een moderator had verwijderd/gesloten. Het wordt altijd met een reden gedaan en het opnieuw plaatsen heeft geen enkele zin. Je kunt opnieuw uitleg vragen bij de moderator voor meer duidelijkheid waarom je post/topic is bestraft.

 • De eerder gegeven straf ophogen met 1 stapje (waarschuwing -> berisping bv) & Het opnieuw geplaatste opnieuw verwijderen / sluiten


Ban ontwijken Wanneer een account geblokkeerd is op het forum is het niet toegestaan onder een ander account naam te posten. Wanneer dit toch gebeurt, dan zal het account waarmee gepost wordt ook geblokkeerd worden, voor een langere tijd. Er kunnen extra straffen worden uitgedeeld als iemand zijn ban blijft ontwijken.

 • Straf: 6 maanden ban


Functioneren Mods Het bespreken van het functioneren van mods is niet de bedoeling op het algemene forum, aangezien niemand daar uiteindelijk wat aan heeft. Daarom worden dergelijke topics/posts gesloten en/of verwijderd

 • Straf #1: Waarschuwen en verwijzen naar support
 • Straf #2: Bij doorgaan: berispen en nogmaals verwijzen naar support


Specifieke regels

Ongepaste Spotprenten Wanneer een spotprent de spotprent regels niet volgt, dan kan hiervoor gestraft worden.

 • Straf #1: Waarschuwen & spotprent verwijderen
 • Straf #2: Bij extra overtredingen op de spotprent straffen volgens de spotprent regels


Uitzonderingen

Wanneer nodig kan een berisping gegeven worden voor dingen die niet specifiek in de forumregels genoemd worden, maar wel de regels overtreden. Deze berisping wordt enkel bij uitzonderingen gebruikt. Alle andere waarschuwingen/berispingen hebben de voorkeur